Utbildningar/Seminarie

Här följer en presentation av vårt utbildningsutbud. De flesta utbildningarna kan hållas hel- eller halvdag. Halvdagsutbildningarna är något förenklade och innehåller mindre praktiska moment.

Utbildning är en färskvara. Vi strävar efter att anpassa innehållet i samstämmighet med nya rön, kliniska studier och erfarenheter som vi kontinuerligt tar del av.

Nya produktområden innebär att vi breddar vårt utbildningsutbud. Vi skräddarsyr också utbildningar efter dina önskemål. Hör av dig till oss med dina idéer.

För att boka en utbildning kontaktar du din lokala säljare/utbildare eller vår utbildningsledare. Utbildningarna hålls på din arbetsplats eller annan lämplig lokal.

 

Rullstol – sitta rätt och rulla lätt

Det här är en 3-stegsutbildning som kombinerar positionering med aktivitet. Utbildningen bygger på att man börjar med Steg 1 och därefter fortsätter med Steg 2 och 3.

 • Steg 1 – Vi fokuserar på Cross 5 inställningsmöjligheter. Vad kan ställas in och hur påverkar inställningarna varandra? Vad ska jag tänka på när det gäller att köra rullstolen? Hur kan jag positionera med sittdynor? Vi varvar teori med praktik.
 • Steg 2 – Vi fokuserar på utprovningsprocessen och analyserar sittpositionen. Vad krävs för att rullstols-användaren ska kunna vara aktiv? Hur påverkas bäcken/bålposition med sittdynor?
 • Steg 3 – Vi fokuserar på fysisk analys och tolkning av analysen. Vilken betydelse har positioneringen för att förebygga trycksår? Vi testar även olika framdrivningstekniker.

Mer information »

För vem

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster och konsulenter som förskriver rullstolar.

Kurslängd

Steg 1: 3–4 timmar, steg 2 och 3: 7–8 timmar

 


Destination badrum

Det här är en utbildning/workshop där vi analyserar vägen från sängkanten till badrummet. 
Vilka hjälpmedel underlättar i förflyttningen och aktiviteterna i badrummet både för vårdtagare och vårdare?  Utbildningen bygger på aktivt deltagande.

 • Förutsättningar
  - Ergonomi i praktiken
  - Analysera – Förbereda – Utföra – Återkoppla
 • Praktik
  - Genomföra förflyttningar till dusch och toalett utifrån olika vårdtagares behov
 • Diskussion
  - Ansvar – Risker – Säkerhet

Mer information »

För vem

Utbildningen vänder sig till yrkesgrupper som är involverade i det praktiska vårdarbetet, handledare och/eller förskrivare

Kurslängd

4 timmar

 


Om & Kring

Det här är en basutbildning om och kring hjälpmedel och användarna av hjälpmedel.

 • Att klara sig själv - att behöva hjälp
 • Vad är ett "hjälpmedel", och hur får man det?
 • Svenska hjälpmedelsbranchens utveckling
 • Olika brukargrupper och deras behov
 • Vad finns det för produkter?
 • Framtid, kommer hjälpmedel att behövas. Kommer marknaden att förändras?

om och kring
Mer information » 

För vem

Utbildningen vänder sig till yrkesgrupper som önskar en introduktion om och kring de vanligaste funktionshindren och hjälpmedlen.

Kurslängd

Enbart föreläsning: 2-3 timmar
Föreläsning och praktik: 3-4 timmar

 


Tema ADL

Det här är en utbildning om hur enkla små hjälpmedel kan underlätta vardagen förutsatt att användaren får rätt produkt och information.

 • När är en produkt ett hjälpmedel?
 • Brukarorienterad produktutveckling
 • Produkter för att: Äta, dricka, mata, laga mat – funktion och användning
 • Produkter för att: Tvätta sig, klä på/av sig, greppa, vrida, skriva – funktion och användning
 • Praktik: Deltagarna får prova olika produkter

 


Mer information »

För vem

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som rekommenderar ADL-produkter till brukare.

Kurslängd

4-6 timmar, beroende på hur mycket praktiska övningar som önskas.

 

 


 

 


Kontakta vår kundservice

Har du synpunkter, idéer eller vill du bli kontaktad av oss på Etac?

Du är alltid välkommen att ringa vår kundservice eller skicka ett meddelande!

» Jag vill kontakta Etac