Reklamationer


Även om Etac alltid strävar efter att leverera produkter med hög kvalitet händer det ibland att vissa produkter går sönder.

Hur gör man en reklamation?
När du har ett reklamationsärende är det viktigt att du snarast kontaktar Etac’s Kundservice.

Fyll i nedan retur- & reklamationsblankett och mejla in på mejladress: info@etac.com

Etac kundservice ger dig då ett returnummer, som du skriver in på blanketten:
Retur och reklamationer.

Informationen på blanketten är viktig för att vi snabbt ska kunna registrera och dokumentera ärendet och för att kunna ger er som kund en bra och tydlig återkoppling i ärendet.
 

Adress för returer

Etac Centrallager
Oljevägen 3
334 33 ANDERSTORP

OBS! Bifoga alltid Retur och reklamationsblankett med er sändning.