Om Etac

Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem och hem. Vi profilerar oss genom att vara ett företag med kompetent personal som erbjuder flexibla lösningar och produkter i världsklass.

Sedan starten 1973 har Etac expanderat till en av Sveriges ledande aktörer inom hjälpmedelsbranschen. Vi finns förutom i Sverige även i Norge, Danmark, England, USA, Tyskland och Holland. Vår exportavdelning säljer via distributörer till stora delar av världen. Sammanlagt är vi i koncernen ca 800 anställda och omsätter cirka 1,3 Mdr SEK.

 

Etacs historia

Den humanistiska grundtanken som ligger bakom vår grundare RFSU lever vidare hos oss på Etac än idag.

Historien om Etac börjar i det Sverige där det rådde förbud mot att sälja preventivmedel utan särskilt tillstånd. För att göra preventivmedlen mer lättillgängliga startade därför RFSU så kallade sjukvårdsbutiker. För att bredda sortimentet kompletterade man med bland annat handikapphjälpmedel. Detta sådde fröet att starta egen utveckling av hjälpmedel.

1973 började man tillverka kvalitetsprodukter, med både genomtänkt form och funktion. Därmed startade en ny tidsera i vår bransch. Etac ägs idag av Nordstjernan. Nordstjernan köpte i december 2006 60% av aktierna från RFSU och 2011 ökade Nordstjernan sitt innehav till 100 procent.


Vinnande design i tre decennier 

Våra produkter har utvecklats i nära samarbete med etablerade designers samt vårdpersonal och användare. Detta har resulterat i en ergonomisk design och kvalitet som är unik på marknaden. Som ett bevis på produkternas goda form har vi under åren erhållit ett antal svenska och internationella designpriser.

 

 

Etacs vision

Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar. Vi vill att Etac skall vara det första man tänker på när man är i behov av produkt, service eller kunskap kring hjälpmedel, oavsett om man är användare eller distributör.