Vi tänker kvalitet i allt vi gör

Vi på Etac Sverige AB arbetar systematiskt med ständiga förbättringar inom alla områden. Det är en integrerad och självklar del i vårt dagliga arbete och berör alla anställda. Vi är kvalitetscertifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. 

 

Vår kvalitetspolicy är ett viktigt verktyg för att ange riktningen för vår organisation.

Vi på Etac Sverige AB skapar vår framgång genom att:

  • Skapa tydliga mål för utvecklingen av bolaget.

  • Vi ska alltid vara en pålitlig, öppen och kunnig partner. Vi ska förekomma snarare än att förekommas och vi ska alltid ha ambitionen att överträffa kundens förväntningar.

  • Alla inom Etac Sverige känner sig delaktiga, och alla är lika viktiga för den slutliga kvaliteten.

  • Vi känner alla ett ansvar för kvaliteten i vårt eget men även andras arbete.

  • Systematiskt ska vi skaffa oss kunskap om marknadens krav.

  • Vi samverkar och utvecklar ständigt våra arbetssätt i alla delar av företaget.

Vi gör alltid göra vårt yttersta för att erbjuda den bästa service och tillhandahålla de bästa produkter till er som kunder.

                                   

Läs mer om vårt miljökvalitetsarbete »